Hjem

– ja hvor er hjem?  – og hvem rydder op her?

Kloden og menneskeheden har mange udfordringer. Klimaændringer, mangel på drikkevand, forurening og fødevaremangel for bare at nævne nogle få.
Det ser ud til, at politikerne er lammede af særinteresser, som kan være lokalgeografiske, nationale, påvirket af erhvervsinteresser, ideologier eller bare mangel på globalt ansvar (NIMBY = not in my back yard).
Vi mener, at forbrugerne må til at tage ansvar. Gennem vores forbrug kan vi vise industri og handel, hvilken vej udviklingen bør gå.

Det er i gang
Næsten alle mærkningsordninger bygger på dette ønske om at kunne tage ansvar. Med et tydeligt mærke bliver forbrugeren sat i stand til at foretrække økologiske, fedtfattige, regnskovscertificerede, fairtrade eller CO2neutrale varer. Kun få af mærkerne er nævnt her.
Der er også forretninger og firmaer, som med en formuleret etisk politik forsøger at tiltrække denne type forbrug. Bodyshop og Wallmart er eksempler på dette.

Forbrugerstemmer vil videre
Vores idé er at udvide disse muligheder i alle retninger.
Vi vil have en kæmpe database med varer og brugere og brugernes fokusområder.
Vi vil udvikle en mobil applikation, hvor brugeren kan hente oplysninger om sine fokusområder. Han kunne f.eks. ønske oplysning om børnearbejde, have brug for at undgå fedt, være allergisk overfor jordnødder og ønske CO2neutralitet.
I en tvivlssituation kan han fotografere varen og kort efter se, hvordan varen scorer på  de valgte fokusområder (fx over/under middel for varegruppen) eller han kan umiddelbart sammenligne med en vare ved siden af. Aflæsningen støttes med grafiske virkemidler, søjlediagrammer, smileys o.l.
Desuden vil et lille rødt udråbstegn signalere, at varen scorer dårligt på et eller flere områder, som mindst 40% af brugerne har i deres fokus. En popup vil kunne forklare hvilke fokusfelter, det drejer sig om, og et ekstra tryk på Info vil udløse en email med nærmere forklaring, som kan læses senere.

Varedatabasen = En umulig opgave?
Nej, men en meget stor opgave, som kan løses lidt efter lidt. Hvis nogen for 10 år siden havde foreslået at lave et online leksikon med 18.000.000 artikler om dette og hint med pæn akademisk kvalitet, ville de fleste have sagt ”Det er umuligt”.
I stedet lavede Jimmy Wales og Larry Sanger noget software, som gjorde det muligt for alle at bidrage med artikler til Wikipedia og så skete det ”af sig selv”. Vi vil prøve, om vi kan gøre noget lignende.

Comments are closed.