Referater

Her er referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Nyeste referat først.

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i foreningen forbrugerstemmer 30/6 2012

Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand: Bror Arnfast
Næstformand: Steen Phister Rasmussen
Kasserer: Kirsten Ehrhorn
Sekretær: Rikki Tholstrup Jørgensen

Referat af generalforsamling i foreningen forbrugerstemmer 30/6 2012

Bror Arnfast blev valgt som dirigent.

Generalforsamlingen konstateredes lovligt indkaldt i overenstemmelse med vedtægterne.

Formandens beretning blev fremlagt og vedtaget. Den omhandlede Baggrunden for stiftelsen, databasedesignet, prototypen af displaydelen af app’en, deltagelsen i FDBs konkurrence, og arbejdet med at formulere politikker for dataleverancer, programmering m.m.

Regnskabet blev fremlagt og vedtaget.

Der var ingen indkomne forslag.

Ved lodtrækning blev det bestemt at Rikki Tholstrup og Kirsten Ehrhorn skulle på valg.
De blev begge genvalgt. Næste år er det så de tre andre bestyrelsesmedlemmer der er på valg.

Niels Müller Larsen blev genvalgt som revisor, PerThykjær som revisorsuppleant.

Kontingentet blev fastsat til 50 kr.

Under eventuelt drøftedes forskellige aspekter af det videre arbejde med prototype og fundraising.

Referat af første bestyrelsesmøde i foreningen forbrugerstemmer 28/6 2011

Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand: Bror Arnfast
Næstformand: Steen Phister Rasmussen
Kasserer: Kirsten Ehrhorn
Sekretær: Rikki Tholstrup Jørgensen

Vi vedtog at Bror opretter webstedet på forbrugerstemmer.dk

Intet under eventuelt.

Referat af stiftende generalforsamling i foreningen forbrugerstemmer 28/6 2011

Bror Arnfast blev valgt som dirigent.

Vi vedtog de fremlagte vedtægter.

Vi valgte denne bestyrelse:
Bror Arnfast
Per Bitsch Christensen
Rikki Tholstrup Jørgensen
Steen Phister Rasmussen
Kirsten Ehrhorn

som Suppleant:
Michael Hvidtfelt

som Revisor:
Niels Müller Larsen

Vi fastsatte årskontingentet til 50 kr.

Comments are closed.