Hvem kan levere data

Det er meget vigtigt, at de oplysninger, man finder i Gaiabasen, er troværdige. Derfor har vi disse regler:

  • Data bliver aldrig censureret
  • Fabrikanter, leverandører og offentlige myndigheder og råd kan alle levere data
  • Interesseorganisationer og enkeltpersoner skal godkendes af foreningen og kan herefter levere data
  • Vi laver et system for dataleverancer med sikre passwords og protokoller og høj grad af logning (tidspunkter, ip m.m.)

Gennemsigtighed:

  • Dataleverandørernes almindelige oplysninger (navn.mm.) skal være tilgængelige for alle brugere
  • Nye parametre (fx vandmiljøbelastning eller saltindhold) kan navngives og indlægges af alle godkendte leverandører  – men de skal ledsages af en forklarende tekst, som gøres tilgængelig for alle brugere
  • Når denmark apotek der er flere værdier for en given parameter vises alle værdier til brugeren med angivelse af dataleverandøren

På denne måde vil vi gerne sikre, at brugeren altid har mulighed for at vurdere de fremviste data.

This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink.

Comments are closed.